Stare i Nowe Prawo

„A te są prawa, które im przedłożysz: Jeżeli ktoś uderzy człowieka (...) Jeżeli ktoś porwie człowieka (...) Jeżeli ktoś pobije kijem (...) Jeżeli ktoś ukradnie (…) Jeżeli ktoś powierzy (...) Jeżeli ktoś poniesie szkodę (...) Oko za oko, ząb za ząb (...)” . (II Mojż. 21 i 22 rozdział) „A ja (Jezus) wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (…) Miłujcie nieprzyjaciół (...)”. (Mat. 5,38-48) „Jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać (...)”. (Łuk. 19,8) „Złem za złe nie oddawajcie (...) Nie mścijcie się sami”. (Rzym. 12,17.19) Oprócz przykazań, które Bóg nadał, zagrożone karą śmierci były również czyny, które były na tej samej płaszczyźnie: zasadzka na człowieka, porwania, czyny przeciwko rodzicom, wszelki rodzaj niemoralności, czarnoksięstwa, zabronione było bluźnierstwo przeciwko Bogu i złorzeczenie przywódcom ludu (II Mojż. 21,12-22,31). Hebrajski niewolnik tylko sześć lat miał służyć, po czym miał uzyskać wolność i tylko dobrowolnie mógł dalej pozostać nim na zawsze. Tak i my jako wierzący wybraliśmy swego Pana Jezusa i staliśmy się Jego „niewolnikami” będąc zarazem wolnymi od innego pana, który nami rządził, to jest szatana. Człowiek wierzący staje się własnością Pana Jezusa dlatego, że tak chce wiedząc, że ten Pan jest najlepszym. Zastawianie na ludzi zasadzek i podstępne zabójstwa nie miały miłosierdzia, były ścigane aż pod ołtarz świątyni i nawet wielcy przywódcy lub wodzowie – a takim był Joab – mieli zginąć za zabójstwa dokonane z premedytacją (I Król. 2,28-35). Mordercy, którzy podobne rzeczy czynią, powinni być bez względu na osobę ścigani i skazywani przez prawo, gdyż zakon został ustanowiony dla nieprawych, rozpustników, mężołożników, handlarzy ludźmi, matko i ojcobójców i innych bezwzględnych ludzi (I Tym. 1,9-11). Zostało to mocno potwierdzone w Nowym Testamencie i takie wypaczenia i zbrodnie nie podlegają przedawnieniu ze względu na nowe prawo, lecz osoby, które takie rzeczy uczyniły, winny zdawać sobie z tego sprawę, że muszą ponieść surowe konsekwencje swego postępowania. Powoływanie się w takich przypadkach na prawa człowieka jest wyjściem poza ramy przykazanego przez Boga przestrzegania prawa wszystkich ludzi do życia, w tym ofiar brutalnych morderstw. Joab w podstępny sposób zamordował dwóch innych wodzów – Abnera i Amasę. Nie było mu to przebaczone, ponieważ mógł darować im życie. My – jako chrześcijanie – w sytuacjach, kiedy zostaniemy sponiewierani, pobici, poniesiemy uszczerbek na zdrowiu, powinniśmy przebaczać nawet wrogom, jeżeli poniosą karę jaką wyznaczy im ziemskie prawo, a nie starać się im dołożyć. Jako ludzie mamy być również odpowiedzialni za zwierzęta i ich wybryki szkodzące zdrowiu innych ludzi; i to prawnie. Powinniśmy odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone innym ludziom na przykład przez nasze psy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zwierzę jest tylko zwierzęciem nie panującym nad sobą i nie wolno ich traktować na równi z ludźmi lub ponad ich. Mamy jednak dbać również o zwierzęta jako stworzenia Boże. Ludzie, którzy dokonują włamań, muszą liczyć się z konsekwencjami tego czynu. Jeżeli złodziej został przyłapany na gorącym uczynku i pobity na śmierć, to nikt za to nie odpowiadał. Złodziej, którego złapano powinien dać odszkodowanie, a jeśli nic nie ma, to powinien zostać sprzedany – to jest odpracować szkodę, którą wyrządził. Wypalanie traw, które w tak lekkomyślny sposób czynią ludzie nie liczący się z tym, że ogień wyrządza szkody ludziom i zwierzętom, powinno być karane, a człowiek, który podłożył ogień ma wyrównać szkody przez niego wyrządzone. Jeżeli ktoś pożyczy od drugiej osoby dobra materialne, a te zostaną mu skradzione, to winien wyrównać szkody i zapłacić za nie lub też odkupić przedmiot. Nie wolno niszczyć dobra wspólnego i społecznego: wagonów kolejowych, autobusów, budynków, urządzeń sygnalizacyjnych, bo to nie moje, lecz nasze wspólne dla dobra wszystkich. Przykład Zacheusza jest wspaniały. To, co wymusił na bliźnim zwrócił w czwórnasób. Nawrócenie wiązało się z wyrównaniem szkód i krzywd, jakie wcześniej uczynił. My jako wierzący nie powinniśmy pożyczać, aby nie oddać i niszczyć coś, bo to nie stanowi naszej własności. Pożyczka zawsze jest związana z konsekwentnym oddawaniem jej, a kredyt ze spłatą. Nie można zastawiać się tym, że banki są bogate, a ja biedny i dlatego nie spłacam. Jeżeli pożyczasz, to oddaj i to na czas; jeżeli korzystasz z cudzego dobra, to je szanuj (II Mojż. 22,1-15). Szczególną troską winniśmy otaczać wdowy i sieroty. Najpierw rodzina powinna o nie się troszczyć – tym bardziej, kiedy korzystać będzie ze spadku w postaci dóbr materialnych; a przede wszystkim, kiedy ta wdowa nie ma nic. Zbór jest odpowiedzialny za nie, jednak powinien brać za miernik słowa: „że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła” (I Tym. 5,3-16). Nie wolno być lichwiarzem lub pożyczać na lichwę – nikomu. Jeżeli możesz, to lepiej daj, a w przypadku, kiedy występuje konieczność pożyczki, ogranicz ją do minimalnej sumy na potrzeby danej osoby. W wielu przypadkach pożyczkobiorcy w nadmierny sposób wyolbrzymiają swe „naglące” potrzeby licząc, że pożyczkę spłacą. Pożyczka nie może być większa, jak minimalne dochody danej osoby z potrąceniem bieżących potrzeb i wydatków. Na przykład pożyczała osoba, która miała wyjechać za granicę i nie wyjechała. W drugim przypadku choroba spowodowała, że trzeba było przyjechać do kraju, gdzie czekała nie zapłacona pożyczka. Nie należy więc liczyć wróbli na dachu, lecz gołębie w gołębniku. Nie wolno pod zastaw dawać mieszkań, odzieży, a także ich w zastaw brać (II Mojż. 22,25-26). „Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym. 12,17-21). Albowiem takie jest nowe prawo.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

„Świętymi bądźcie!”

„Zdejmij z nóg sandały swoje...”

Najlepszy Przyjaciel